מידע

אנו מקבלים:

העברה בנקיאת

PayPal

זמן המשלוח - 14 ימי עסקים

 

נא לציין מידת הטבעת לאחר ההזמנה

 

א.     כל הרוכש מוצר באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981  (חוק הגנת הצרכן)

 

ב. להלן בקצרה כללי הביטול (כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים:

-           ברכישה של מוצר - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל

             את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.

-           ברכישת שירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל

             את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם,

            כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) - בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו,

            ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת - בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים,

            שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

 

ג. ביטול של עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב להנהלת MYKARELLI בלבד, באמצעות פקס מספר 048662432

 

ד. תוצאות הביטול עקב פגם או אי התאמה:

במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר או השירות לבין הפרטים אשר נמסרו לך בנוגע למוצר

או עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה

תחזיר MYKARELLI, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול,

את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם,

תבטל את החיוב בשל העסקה תמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה דמי ביטול כלשהם.

 

ה. תוצאות הביטול שלא עקב פגם או אי התאמה:

במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה, תחזיר MYKARELLI, בתוך 14 ימים מיום קבלת

ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה ,

תמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה ממבצע הפעולה

סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

אם קיבלתם את המוצר, עליכם החובה להחזרת המוצר למשרדי MYKARELLI, על חשבונכם.

 

ו. מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים ד' ו-ה' לעיל, במקרה שהעסקה שבוטלה בהתאם להוראות סעיף ב' לעיל,

הינה עסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן), אשר כבר הוחל במתן השירות לפיה,

תחויב בתשלום בגובה התמורה היחסית בעד השירות שניתן לך טרם מועד הביטול.

 

 

ז. דעו: החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשותכם,

לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם  

ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה 

, כפופה לזכותה של MYKARELLI לתבוע את נזקיה בשל כך.

 

על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק  

ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

 

ח. לא ניתן לבטל עסקה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה בגין הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק

הגנת הצרכן, כדלקמן:

1. טובין פסידים;

2. שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה

   חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;

3. מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995;

4. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;

5. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

 


דף הביתדף הבית

סל  

(ריק)

מוצרים חדשים

No new products at this time

eTouch on Facebook
פירסום
?????? ??????????? ??????? - ??????? ??????, ???????, ?????? ????????? Create a free website